Protectia datelor personale si confidentialitatea datelor

In conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), Kligor SRL are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastre ori o alta persoana.

KLIGOR SRL prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastra, prin mijloace automatizate/manuale.

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre KLIGOR SRL, in calitate de operator, inregistrat in Registrul de evidenta a prelucrarii de date cu caracter personal, si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: providerul de servicii IT care asigura functionalitatea acestui site, autoritati publice centrale/locale, autoritatea judecatoreasca, organe de urmarire penala si alte institutii abilitate de lege sa solicite informatii, procesator de plati, firme de curierat.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiati de dreptul de acces, la rectificare, la stergerea datelor, la restrictionarea prelucarii, la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat. Totodata, aveti posibilitatea de a va adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, Nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa transmisa prin posta electronica la adresa kligorprint@gmail.com. Vom raspunde cererii in termen de 15 zile de la data primirii acesteia.

Informatiile tale personale de identificare nu vor fi vandute, schimbate, transferate sau date oricarei alte societati, indiferent de motive, fara consimtamantul tau. Acest lucru nu include partile terte de incredere, care ne asista in operarea site-ului nostru din punct de vedere tehnic, atata timp cat partile pastreaza confidentialitatea acestor informatii.
Prin utilizarea acestui site accepti politica noastra de confidentialitate. Datele personale se vor putea utiliza doar cu acordul clientului, pe o perioada de 2 ani de zile, de la ultima interactiune cu marca KLIGOR, in conditiile in care dumneavoastra nu va exercitati un alt drept care sa anuleze scopul acestui consimtamant.